33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

Відділ з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

 

Адреса відділу: м. Рівне, вул. Замкова, 29, каб. 304 

Електронна адреса: bankrot@rv.minjust.gov.ua

Телефон факс відділу: (0362) 62-04-18

 

Відділ з питань банкрутства (надалі - Відділ) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, начальника Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, Положенням  про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 (із змінами) та Положенням про відділ з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації покладеного на Головне територіальне управління юстиції завдання щодо реалізації державної політики з питань банкрутства.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

      - сприяє створенню організаційних,  економічних та  інших  умов,    необхідних    для    реалізації    процедур   відновлення  платоспроможності боржника або визнання  його  банкрутом,  у  тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі  яких  частка  державної  власності  перевищує п'ятдесят відсотків;

      - готує    на   запит   суду,   прокуратури   або   іншого уповноваженого органу  висновки  про  наявність  ознак  фіктивного банкрутства,   доведення   до  банкрутства,  приховування  стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

       - забезпечує  за  дорученням  Міністерства юстиції України супроводження  провадження  у  справі  про  банкрутство  державних підприємств   та  підприємств,  у  статутному  фонді  яких  частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

       - організовує  проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання  щодо  наявності  ознак  фіктивного банкрутства,   доведення   до  банкрутства,  приховування  стійкої фінансової неспроможності,  незаконних дій у разі банкрутства  при порушенні   проваджень   у   справах   про  банкрутство  державних підприємств і  підприємств,  у  статутному  капіталі  яких  частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

       - здійснює  за  дорученням  Міністерства  юстиції  України контроль  за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

       - забезпечує контроль за наповненням Єдиного реєстру підприємств,  щодо яких  порушено  провадження  у  справі  про банкрутство;

       - бере  участь  в  організації підготовки осіб,  які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого  (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

      - бере   участь   у  підвищенні  кваліфікації  арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

       - забезпечує співпрацю та систематичне інформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

      - здійснює інші повноваження, віднесені до їх компетенції, передбачені законодавством.